Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice symulacyjne i tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Posiadamy nowoczesny, bogato ilustrowany i animowany program komputerowy WINFOR do szkolenia kandydatów na kierowców.

Osoba rozpoczynająca szkolenie otrzymuje bezpłatnie na własność  aktualne pomoce dydaktyczne - Vademecum kształcenia kursanta - który zawiera podręcznik, ilustrowane punkty kontrolne pojazdów, przykładowe pytania testowe, pytania testowe na płycie CD zawierające 400 pytań egzaminacyjnych + 800 zbliżonych do pytań egzaminacyjnych.
 Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD).

Dysponujemy 3 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, palarnię w pomieszczeniu obok,  dostęp do WC,